Zadania dofinansowane w roku 2022

Liczba odwiedzających: 121

 

flaga_godło.jpg (251 KB)

W roku 2022 Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji) otrzymało dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację następujących zadań:

 

Nazwa zadania: Zakup rysunku Cypriana Norwida pt. Brodaty mężczyzna w antykizowanej szacie

Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowanie: 96 000 zł

Całkowita wartość: 96 000 zł

 

zakup_dofinansowanie_brodaty (155 KB)   zakup_obraz.jpg (170 KB)