Informacja dla niesłyszących

Liczba odwiedzających: 755

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji) zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

W związku z powyższym, osoba która zamiera skorzystać z podwyższysz usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt  w sekretariacie Muzeum, ul. Pałacowa 7, 07-230 Dębinki, w terminie co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem.

Inne formy zgłoszenia to:

 

Wnioski do pobrania:

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego
(format pliku: docx)

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego
(format pliku: pdf)