Kalendarium powstania muzeum

Liczba odwiedzających: 1829

Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach jest państwową instytucją kultury powołaną do życia 25 sierpnia 2021 roku na mocy uchwał Rady Powiatu Wyszkowskiego, Rady Gminy Zabrodzie oraz Fundacji Museion Norwid. Współorganizatorem nowo powstałej instytucji jest również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Kalendarium powstania muzeum

 

17 marca 2014 roku

Zostaje zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacja Museion Norwid. Stawia ona sobie za cel doprowadzenie do powstania muzeum poświęconemu Cyprianowi Norwidowi. Po wielu latach starań i zabiegów, przy wsparciu różnorakich środowisk, w roku, którego ten artysta był patronem, udało się wreszcie zrealizować to zamierzenie, a dla niektórych to marzenie.

 

29 maja 2021 roku

W Pałacu w Dębinkach odbyło się spotkanie zainicjowane przez władze Gminy Zabrodzie, Powiatu Wyszkowskiego oraz Fundację Museion Norwid.

Głównym jego punktem było podpisanie Deklaracji poparcia inicjatywy utworzenia w Pałacu w Dębinkach Muzeum Cypriana Norwida. Podpisy pod stosowną deklaracją złożyli wówczas m.in. poseł na Sejm RP Maciej Górski, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Joanna Bala, Przewodniczący Rady Powiatu Wyszkowskiego Waldemar Sobczak, Wójt Gminy Zabrodzie Krzysztof Jezierski, Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie Sylwia Maria Marciszewska, Prezes Fundacji Museion Norwid Jacenty Matysiak, Starosta Powiatu Wołomińskiego Adam Lubiak, Wicestarosta Powiatu Węgrowskiego Marek Renik, Burmistrz Łochowa Marek Gołaszewski, Wójt Gminy Strachówka Piotr Orzechowski, Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrówka Agnieszka Gryglas, a także licznie przybyli przedstawicieli gmin sąsiednich,
m.in.: Dariusz Kokoszka – Wójt Gminy Jadów, Wiesław Przybylski – Wójt Gminy Brańszczyk, Paweł Abramczyk – Zastępca Wójta Gminy Rząśnik, Agnieszka Sosnowska – Sekretarz Gminy Klembów. Pod deklaracją podpisy złożyli również norwidolodzy, przedstawiciele Fundacji Museion Norwid:
dr Edyta Chlebowska, prof. Piotr Chlebowski i prof. Tomasz Korpysz. Nie zabrakło także poparcia radnych Rady Gminy Zabrodzie i Rady Powiatu Wyszkowskiego, a także samorządowców, przedstawicieli instytucji kultury i sztuki oraz przedstawicieli komitetów organizacyjnych obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida.

Podpisanie Deklaracji poparcia inicjatywy utworzenia w Pałacu w Dębinkach Muzeum Cypriana Norwida.
Podpisanie Deklaracji poparcia inicjatywy utworzenia w Pałacu w Dębinkach Muzeum Cypriana Norwida., foto nr 1, Podpisanie Deklaracji poparcia inicjatywy utworzenia w Pałacu w Dębinkach Muzeum Cypriana Norwida., foto nr 2, Podpisanie Deklaracji poparcia inicjatywy utworzenia w Pałacu w Dębinkach Muzeum Cypriana Norwida., foto nr 3, Podpisanie Deklaracji poparcia inicjatywy utworzenia w Pałacu w Dębinkach Muzeum Cypriana Norwida., foto nr 4, Podpisanie Deklaracji poparcia inicjatywy utworzenia w Pałacu w Dębinkach Muzeum Cypriana Norwida., foto nr 5, Podpisanie Deklaracji poparcia inicjatywy utworzenia w Pałacu w Dębinkach Muzeum Cypriana Norwida., foto nr 6, Podpisanie Deklaracji poparcia inicjatywy utworzenia w Pałacu w Dębinkach Muzeum Cypriana Norwida., foto nr 7, Podpisanie Deklaracji poparcia inicjatywy utworzenia w Pałacu w Dębinkach Muzeum Cypriana Norwida., foto nr 8, Podpisanie Deklaracji poparcia inicjatywy utworzenia w Pałacu w Dębinkach Muzeum Cypriana Norwida., foto nr 9, Podpisanie Deklaracji poparcia inicjatywy utworzenia w Pałacu w Dębinkach Muzeum Cypriana Norwida., foto nr 10, Podpisanie Deklaracji poparcia inicjatywy utworzenia w Pałacu w Dębinkach Muzeum Cypriana Norwida., foto nr 11,

 

25 sierpień 2021 roku

Radni Rady Powiatu Wyszkowskiego i radni Gminy Zabrodzie zebrani w Pałacu w Dębinkach jednogłośnie podjęli uchwały
o utworzeniu i współprowadzeniu Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach jako wspólnej instytucji kultury. Podobną uchwałę podjął również Zarząd Fundacji Museion Norwid. Powołanie Muzeum Cypriana Norwida było swoistym zwieńczeniem Roku Norwida oraz najwłaściwszą formą upamiętnienia Poety. Od tej pory priorytetem samorządowców, parlamentarzystów oraz osób przez lata zabiegających o powstanie muzeum było włączenie we współorganizację nowo powstałej instytucji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zebranie w Pałacu w Dębinkach dot. podjęcia uchwały o utworzeniu i współprowadzeniu Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach
Zebranie w Pałacu w Dębinkach dot. podjęcia uchwały o utworzeniu i współprowadzeniu Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach, foto nr 1, Zebranie w Pałacu w Dębinkach dot. podjęcia uchwały o utworzeniu i współprowadzeniu Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach, foto nr 2, Zebranie w Pałacu w Dębinkach dot. podjęcia uchwały o utworzeniu i współprowadzeniu Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach, foto nr 3, Zebranie w Pałacu w Dębinkach dot. podjęcia uchwały o utworzeniu i współprowadzeniu Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach, foto nr 4, Zebranie w Pałacu w Dębinkach dot. podjęcia uchwały o utworzeniu i współprowadzeniu Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach, foto nr 5, Zebranie w Pałacu w Dębinkach dot. podjęcia uchwały o utworzeniu i współprowadzeniu Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach, foto nr 6,

 

15 września 2021 roku

Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach zostało oficjalnie wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Powiatu Wyszkowskiego, a tym samym rozpoczęło swój byt instytucjonalny.

24 września 2021 roku

Dokładnie w dniu 200. rocznicy urodzin Cyprian Norwida, w Pałacu w Dębinkach został przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Profesora Piotra Glińskiego uroczyście podpisany list intencyjny
o współprowadzeniu Muzeum. Kilka miesięcy później, 1 lutego 2022 roku w siedzibie Ministerstwa przedstawiciele Powiatu Wyszkowskiego, Gminy Zabrodzie oraz Fundacji Museion Norwid podpisali oficjalną umowę z Wicepremierem, Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotrem Glińskim. Dzięki niej Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach corocznie będzie otrzymywało z budżetu Ministerstwa środki, które zapewnią instytucji funkcjonowanie, a przede wszystkim umożliwią remont i modernizację obiektów pałacowych. Umowę w imieniu Powiatu Wyszkowskiego podpisali: Jerzy Żukowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego , Leszek Marszał – Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego i Skarbnik Powiatu Anna Anuszewska. Gminę Zabrodzie reprezentował Wójt Krzysztof Jezierski, zaś Fundację Museion Norwid Pani Prezes Justyna Kurek-Matysiak.

1 lutego 2022 roku

W siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego miała miejsce uroczystość podpisania umowy o współprowadzeniu Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach. Umowy podpisali Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) Piotr Gliński, Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski, Wójt Gminy Zabrodzie Krzysztof Jezierski oraz Prezes Fundacji Museion Norwid Justyna Kurek-Matysiak.

 

 

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współprowadzeniu Muzeum.
Uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współprowadzeniu Muzeum., foto nr 1, Uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współprowadzeniu Muzeum., foto nr 2,

 

Podpisanie oficjalnej umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Podpisanie oficjalnej umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego., foto nr 1, Podpisanie oficjalnej umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego., foto nr 2,


9 sierpnia 2022 roku
 
Zarząd Powiatu Wyszkowskiego powołał Jacentego Grzegorza Matysiaka na stanowisko dyrektora Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach. Pierwsze w Polsce muzeum poświęcone Norwidowi, artyście nierozerwalnie związanemu z Gminą Zabrodzie i Powiatem Wyszkowskim, samorządy wspólnie z Fundacją Museion Norwid powołały 24 sierpnia ubiegłego roku, w 200. rocznicę urodzin wybitnego twórcy. Od lutego 2022 r. współprowadzącym instytucję jest także Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działając w uzgodnieniu z pozostałymi współorganizatorami Zarząd Powiatu Wyszkowskiego powołał Jacentego Grzegorza Matysiaka na stanowisko dyrektora na pięcioletnią kadencję, podczas której będzie czekać go wiele wyzwań i zadań. Pierwsze a zarazem najważniejsze – remont i rewitalizacja zabytkowego pałacu, oficyn i parku a także kolejne – stworzenie projektu i koncepcji wystawy stałej oraz funkcjonowania całej instytucji. Przed powołaniem Jacenty Matysiak zaprezentował program działania muzeum na lata 2022-2027, w którym przedstawił założenia m.in. oferty naukowej, kulturalnej i planowane wystawy czasowe. Jacenty Grzegorz Matysiak w latach 2014-2021 był prezesem Fundacji Museion Norwid, która aktywnie zabiegała o utworzenie muzeum poświęconego Norwidowi. W przeszłości był zawodowo związany z branżą finansową i księgową, prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, pasjonat życia i twórczości Cypriana Norwida. Od października 2021 roku był pełniącym obowiązki dyrektora muzeum. Dziś o utworzeniu instytucji mówi „moje marzenie się spełniło”. W posiedzeniu oprócz członków zarządu – Starosty Jerzego Żukowskiego, Wicestarosty Leszka Marszała, Teresy Czajkowskiej, Bogusława Frąckiewicza i Pawła Delugi wzięli także udział Wójt Gminy Zabrodzie Krzysztof Jezierski, Prezes Fundacji Museion Norwid Justyna Kurek-Matysiak i skarbnik powiatu Anna Anuszewska.
 

   powolanie_dyrektora.JPG (10.10 MB)

 

26 stycznia 2023 roku

26 stycznia w siedzibie naszego muzeum spotkali się członkowie nowo powołanej rady, przedstawiciele organizatorów, dyrektor i pracownicy muzeum.

Radę Muzeum przy Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach powołała Rada Powiatu w Wyszkowie na mocy uchwały Nr LVI/307/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
W skład rady weszli:

 1. Pan Kacper Sakowicz, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wskazany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 2. Pani Eliza Czapska, Dyrektor Muzeum na Zamku Zbrojowni w Liwie – wskazana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, ,
 3. Pani Małgorzata Balcerzak, kierownik Delegatury w Ostrołęce Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie – wskazana przez Powiat Wyszkowski,
 4. Pani Iwona Stefaniak, Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce – wskazana przez Gminę Zabrodzie,
 5. Pan Piotr Majewski, były Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, historyk, muzealnik, wykładowca akademicki– wskazany przez Fundację Museion Norwid z siedzibą w Warszawie,
 6. Pan Jarosław Klejnocki, Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
  w Warszawie – wskazany przez Stowarzyszenie Historyczno-Literackie im. Cypriana Norwida z siedzibą w Nowym Sączu,
 7. Pan Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie – wskazany przez Stowarzyszenie Form Artystycznych i Turystycznych „FORMAT” z siedzibą
  w Wyszkowie,
 8. Pan Mariusz Olbromski, poeta i prozaik, wykładowca akademicki – wskazany przez Dyrektora Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji).

Rada została powołana na czteroletnią kadencję 2023-2027. Z rąk Pawła Delugi, Członka Zarządu Powiatu Wyszkowskiego, członkowie Rady odebrali nominacje i listy gratulacyjne. Spotkanie było doskonałą okazją do przedstawienia historii powstania muzeum a także losów jego siedziby, zwłaszcza części zabytkowej, wpisanej do rejestru zabytków. Dyrektor Muzeum Jacenty Matysiak przedstawił dotychczas wykonane prace przygotowujących instytucję do rozpoczęcia rewitalizacji zabytkowego zespołu dworsko-parkowego i założeń koncepcyjnych funkcjonowania muzeum.

 

1DSC_1837.jpg (14.94 MB)

 

Aktualnie trwają prace nad rewitalizacją zespołu pałacowo- parkowego oraz jego adaptacją na potrzeby muzeum. Do czasu otwarcia wystawy stałej pełna, oficjalna nazwa nowo powstałej instytucji kultury to Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach w organizacji. Pierwszym pełniącym obowiązki dyrektora Muzeum został Jacenty Matysiak – założyciel i wieloletni prezes Fundacji Museion Norwid.