Edukacja

Statutowym zadaniem Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach jest prowadzenie działalności edukacyjnej inspirowanej życiem i dziedzictwem Cypriana Norwida. Zapraszamy nauczycieli oraz grupy szkolne do korzystania z bezpłatnej oferty edukacyjnej opracowanej na rok szkolny 2022/2023. Program lekcji nawiązuje do historii, kultury oraz obyczajowości XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem postaci i twórczości Cypriana Norwida. Z pasją oraz w sposób przystępny i angażujący przedstawiamy fenomen Poety. Stawiamy na twórczą aktywność dzieci i młodzieży łącząc wiedzę z częścią warsztatową.