140. rocznica śmierci Cypriana Norwida

Data: 23.05.2023 r., godz. 12.56    233
1883-2023

Dokładnie dziś mija 140. rocznica śmierci Cypriana Norwida.
Poeta zmarł w nocy z 22 na 23 maja 1883 roku w Domu św. Kazimierza w podparyskim Ivry.
Pogrzeb odbył się 25 maja w Ivry, a po wygaśnięciu pięcioletniej kadencji ciało zostało przeniesione do zbiorowej mogiły na cmentarzu w Montmorency. W 2001 roku urna z ziemią z tego grobu została umieszczona w Krypcie Wieszczów Narodowych na Wawelu.
Ostatnie lata życia Cyprian Norwid spędził w Domu św. Kazimierza – przytułku dla weteranów, sierot i ubogich, założonym i prowadzonym przez polskie środowiska emigracyjne. Przenosi się tam 9 lutego 1877 roku. Koszty jego utrzymania pokrywa kuzyn, hrabia Michał Kleczkowski. Norwid początkowo stara się bywać w Paryżu, uczestniczyć w życiu kulturalnym i towarzyskim, jednak brak pieniędzy i postępujące choroby bardzo mu to utrudniają. Cały czas intensywnie tworzy, powstają wówczas m.in. miniatura dramatyczna "Miłość czysta u kąpieli morskich", rozprawy "Milczenie i Emancypacja kobiet" oraz takie liryki, jak "Do Bronisława Z.", "Mój psalm","Psalm w Herbonie", "Przepis na powieść warszawską", "Rozebrana (Ballada)", "Słowianin".
W roku 1883 pisze cykl trzech nowel" "Stygmat", "Ad leones", "Tajemnica lorda Singelworth", wierząc, że uda się je opublikować i za uzyskane pieniądze raz jeszcze wyjechać do Włoch.
Chcąc uczcić tak ważną rocznicę, Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach we współpracy z Domem Św. Kazimierza w Paryżu organizuje dziś wieczór z poezją Norwida w języku polskim i francuskim oraz muzyką Chopina. Koncert rozpoczyna się o godzinie 19.00 w Domu św. Kazimierza w Paryżu.

 

Sponsorem koncertu jest Mnisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


W tekście wykorzystano fragmenty Gazety Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (Nr 1)
Redakcja: Tomasz Korpysz.

 

 

 

1821_1883.jpg (580 KB)