NARODOWE CZYTANIE 2022

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest od 2012 r. i zainicjowana została wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W tym roku lekturą wybraną przez Prezydenta RP były „ Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce. Rzeczywistość przedstawiona w Balladach i romansach opiera się na wierzeniach i podaniach ludowych, w której współistnieją i przenikają się nieustannie dwa światy- świat ludzi żywych, realny, zwykły, codzienny oraz świat ponadnaturalny, pełen tajemniczych zjaw, upiorów, duchów i ludzi umarłych. Wrażenie tajemniczości, potęgują specyficzne opisy krajobrazu i przyrody.

 Celem akcji Narodowe Czytanie jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz refleksja nad naszą historią i kulturą.

Organizatorami tegorocznej edycji Narodowego Czytania było Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Zabrodziu.  W słoneczne, sobotnie popołudnie, 3 września, przybyłych gości powitali-Małgorzata Wiśniewska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu oraz  Jacenty Matysiak Dyrektor Muzeum Cypriana  Norwida w Dębinkach.

Po wspólnym czytaniu wybranych ballad i romansów, odbył się koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej. Zgromadzona Publiczność miała okazję obejrzeć wystawę, na której zaprezentowano twórczość uczniów oraz absolwentów Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Dębinkach.

W wydarzeniu udział wzięli:

Stanisław Jaskułka- aktor, opiekun artystyczny

Elżbieta Jurczyk- Sekretarz Gminy Zabrodzie

Sylwia Marciszewska- Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie

Ewa Michalik- Naczelnik Wydziału i Promocji Powiatu Wyszkowskiego

Natalia Sulich- współorganizator wydarzenia, Muzeum Cypriana Norwida

Mariola Szumacher- nauczycielka  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabrodziu

Magdalena Rachubka- nauczycielka  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabrodziu

Arkadiusz Redlicki- Prezes Stowarzyszenia „ Bractwo Zabrodzkie”

Ewelina Rudnik- SP im. Cypriana Kamila Norwida w Dębinkach

Jagoda Tolak- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu

Barbara Warowna- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu

Aleksandra Gołaszewska- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu

Martyna Redlicka- I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie

Angelika Małachowska-Zespół Szkolno- Przedszkolny w Adelinie

Maja Pajorek, Anastasia Chernysheva- uczennica  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w Zabrodziu wraz z mamą.