Powstanie muzeum

O MUZEUM

Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach jest państwową instytucją kultury powołaną do życia 25 sierpnia 2021 roku na mocy uchwał Rady Powiatu Wyszkowskiego, Rady Gminy Zabrodzie oraz Fundacji Museion Norwid. Współorganizatorem nowo powstałej instytucji jest również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kalendarium powstania muzeum

17 marca 2014 roku

Zostaje zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacja Museion Norwid. Stawia ona sobie za cel doprowadzenie do powstania muzeum poświęconemu Cyprianowi Norwidowi. Po wielu latach starań i zabiegów, przy wsparciu różnorakich środowisk, w roku, którego ten artysta był patronem, udało się wreszcie zrealizować to zamierzenie, a dla niektórych to marzenie

29 maja 2021 roku

W Pałacu w Dębinkach odbyło się spotkanie zainicjowane przez władze Gminy Zabrodzie, Powiatu Wyszkowskiego oraz Fundację Museion Norwid.

Głównym jego punktem było podpisanie Deklaracji poparcia inicjatywy utworzenia w Pałacu w Dębinkach Muzeum Cypriana Norwida. Podpisy pod stosowną deklaracją złożyli wówczas m.in. poseł na Sejm RP Maciej Górski, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Joanna Bala, Przewodniczący Rady Powiatu Wyszkowskiego Waldemar Sobczak, Wójt Gminy Zabrodzie Krzysztof Jezierski, Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie Sylwia Maria Marciszewska, Prezes Fundacji Museion Norwid Jacenty Matysiak, Starosta Powiatu Wołomińskiego Adam Lubiak, Wicestarosta Powiatu Węgrowskiego Marek Renik, Burmistrz Łochowa Marek Gołaszewski, Wójt Gminy Strachówka Piotr Orzechowski, Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrówka. Agnieszka Gryglas, a także licznie przybyli przedstawicieli gmin sąsiednich,
m.in.: Dariusz Kokoszka – Wójt Gminy Jadów, Wiesław Przybylski – Wójt Gminy Brańszczyk, Paweł Abramczyk – Zastępca Wójta Gminy Rząśnik, Agnieszka Sosnowska – Sekretarz Gminy Klembów. Pod deklaracją podpisy złożyli również norwidolodzy, przedstawiciele Fundacji Museion Norwid:
dr Edyta Chlebowska, prof. Piotr Chlebowski i prof. Tomasz Korpysz. Nie zabrakło także poparcia radnych Rady Gminy Zabrodzie i Rady Powiatu Wyszkowskiego, a także samorządowców, przedstawicieli instytucji kultury i sztuki oraz przedstawicieli komitetów organizacyjnych obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida.

25 Sierpień 2021r.

Radni Rady Powiatu Wyszkowskiego i radni Gminy Zabrodzie zebrani w Pałacu w Dębinkach jednogłośnie podjęli uchwały
o utworzeniu i współprowadzeniu Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach jako wspólnej instytucji kultury. Podobną uchwałę podjął również Zarząd Fundacji Museion Norwid. Powołanie Muzeum Cypriana Norwida było swoistym zwieńczeniem Roku Norwida oraz najwłaściwszą formą upamiętnienia Poety. Od tej pory priorytetem samorządowców, parlamentarzystów oraz osób przez lata zabiegających o powstanie muzeum było włączenie we współorganizację nowo powstałej instytucji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

15 września 2021 roku

Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach zostało oficjalnie wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Powiatu Wyszkowskiego, a tym samym rozpoczęło swój byt instytucjonalny.

24 września 2021 roku

Dokładnie w dniu 200. rocznicy urodzin Cyprian Norwida,
w Pałacu w Dębinkach został przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Profesora Piotra Glińskiego uroczyście podpisany list intencyjny
o współprowadzeniu Muzeum. Kilka miesięcy później, 1 lutego 2022 roku w siedzibie Ministerstwa przedstawiciele Powiatu Wyszkowskiego, Gminy Zabrodzie oraz Fundacji Museion Norwid podpisali oficjalną umowę z Wicepremierem, Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotrem Glińskim. Dzięki niej Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach corocznie będzie otrzymywało z budżetu Ministerstwa środki, które zapewnią instytucji funkcjonowanie, a przede wszystkim umożliwią remont i modernizację obiektów pałacowych. Umowę w imieniu Powiatu Wyszkowskiego podpisali: Jerzy Żukowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego , Leszek Marszał – Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego i Skarbnik Powiatu Anna Anuszewska. Gminę Zabrodzie reprezentował Wójt Krzysztof Jezierski, zaś Fundację Museion Norwid Pani Prezes Justyna Kurek-Matysiak.

Siedzibą Muzeum Cypriana Norwida jest klasycystyczny pałac w Dębinkach, gdzie Poeta w dzieciństwie wraz ze swoją rodziną spędzał dużo czasu – zwłaszcza po śmierci matki, a następnie ojca. Pałac stanowił wówczas własność prawnego opiekuna rodzeństwa Norwidów – Ksawerego Dybowskiego. Pomimo licznych podróży zagranicznych po Europie i świecie Cyprian Norwid całe swoje życie o tym miejscu pamiętał, a rodzinne okolice ukształtowały jego mentalność i wrażliwość. To właśnie tu, latem 1839 roku, przeżył też swą pierwszą młodzieńczą miłość do kuzynki Brygidy.

Aktualnie trwają prace nad rewitalizacją zespołu pałacowo- parkowego oraz jego adaptacją na potrzeby muzeum. Do czasu otwarcia wystawy stałej pełna, oficjalna nazwa nowo powstałej instytucji kultury to Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach w organizacji. Pierwszym pełniącym obowiązki dyrektora Muzeum został Jacenty Matysiak – założyciel i wieloletni prezes Fundacji Museion Norwid.

9 sierpnia 2022 r. Zarząd Powiatu Wyszkowskiego powołał Jacentego Grzegorza Matysiaka na stanowisko dyrektora Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach.Pierwsze w Polsce muzeum poświęcone Norwidowi, artyście nierozerwalnie związanemu z Gminą Zabrodzie i Powiatem Wyszkowskim, samorządy wspólnie z Fundacją Museion Norwid powołały 24 sierpnia ubiegłego roku, w 200. rocznicę urodzin wybitnego twórcy. Od lutego 2022 r. współprowadzącym instytucję jest także Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działając w uzgodnieniu z pozostałymi współorganizatorami Zarząd Powiatu Wyszkowskiego powołał Jacentego Grzegorza Matysiaka na stanowisko dyrektora na pięcioletnią kadencję, podczas której będzie czekać go wiele wyzwań i zadań. Pierwsze a zarazem najważniejsze – remont i rewitalizacja zabytkowego pałacu, oficyn i parku a także kolejne – stworzenie projektu i koncepcji wystawy stałej oraz funkcjonowania całej instytucji. Przed powołaniem Jacenty Matysiak zaprezentował program działania muzeum na lata 2022-2027, w którym przedstawił założenia m.in. oferty naukowej, kulturalnej i planowane wystawy czasowe. Jacenty Grzegorz Matysiak w latach 2014-2021 był prezesem Fundacji Museion Norwid, która aktywnie zabiegała o utworzenie muzeum poświęconego Norwidowi. W przeszłości był zawodowo związany z branżą finansową i księgową, prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, pasjonat życia i twórczości Cypriana Norwida. Od października 2021 roku był pełniącym obowiązki dyrektora muzeum. Dziś o utworzeniu instytucji mówi „moje marzenie się spełniło”. W posiedzeniu oprócz członków zarządu – Starosty Jerzego Żukowskiego, Wicestarosty Leszka Marszała, Teresy Czajkowskiej, Bogusława Frąckiewicza i Pawła Delugi wzięli także udział Wójt Gminy Zabrodzie Krzysztof Jezierski, Prezes Fundacji Museion Norwid Justyna Kurek-Matysiak i skarbnik powiatu Anna Anuszewska.

Gratulujemy!

POWOŁANIE RADY MUZEUM PRZY MUZEUM CYPRIANA NORWIDA W DĘBINKACH (W ORGANIZACJI)

W dniu 28 grudnia 2022 r. Rada Powiatu w Wyszkowie powołała Radę Muzeum przy Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji) w składzie:

 1. Pan Kacper Sakowicz – wskazany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 2. Pani Eliza Czapska – wskazana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
 3. Pani Małgorzata Balcerzak – wskazana przez Powiat Wyszkowski,
 4. Pani Iwona Stefaniak – wskazana przez Gminę Zabrodzie,
 5. Pan Piotr Majewski – wskazany przez Fundację Museion Norwid z siedzibą
  w Warszawie,
 6. Pan Jarosław Klejnocki – wskazany przez Stowarzyszenie Historyczno-Literackie
  im. Cypriana Norwida z siedzibą w Nowym Sączu,
 7. Pan Tomasz Makowski – wskazany przez Stowarzyszenie Form Artystycznych
  i Turystycznych „FORMAT” z siedzibą w Wyszkowie,
 8. Pan Mariusz Olbromski – wskazany przez Dyrektora Muzeum Cypriana Norwida
  w Dębinkach (w organizacji).

Uchwała w załączeniu.